Liceul Teoretic Nr.1 Periș răspunde cerințelor de dezvoltare socială și profesională a elevilor, oferind o educație de calitate tuturor copiilor indiferent de etnie, religie sau statut social promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum: democrația, libertatea, adevărul, respect față de instituții și semeni.

În centrul atenției noastre se află copilul cu toate nevoile lui.

Ținte (scopuri):

  1. Creșterea calității procesului intructiv-educativ, al nivelului de formare al elevilor
  2. Combaterea absenteismului și reducerea abandonului școlar prin monitorizarea atentă a frecvenței elevilor și depistarea cauzelor și motivelor pentru care elevii absentează.
  3. Optimizarea relației scoală – comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu autoritățile administrative, organizații nonguvernamentale, în cadrul procesului de dezvoltare a instituției
  4. Dezvoltarea sistemului de management al calității, formarea culturii instituționale, promovarea unei culturi a calității
  5. Pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea utilizării strategiilor didactice centrate pe elev.

Director Prof. Dumitru Angela Maria